Zoek direct op trefwoord:

meineed

het opzettelijk afleggen van een valse verklaring onder ede, mondeling of schriftelijk, persoonlijk of door een bijzonder daartoe gemachtigde, in die gevallen waarin een wettelijk voorschrift een verklaring onder ede vordert of daaraan rechtsgevolgen verbindt

Zie ook:

Zie ook: