Zoek direct op trefwoord:

Kadaster

orgaan dat onder meer tot taak heeft het registreren van informatie over registergoederen (onroerende zaken, schepen, vliegtuigen e.d.) in openbare registers en op kadastrale kaarten, en het ter beschikking stellen van deze gegevens aan belanghebbenden

Zie ook:

Zie ook: