Zoek direct op trefwoord:

milieuhandhaving

handhaving van het milieurecht, uitgevoerd door politie, lokale, provinciale en landelijke overheden. Hierbij is een onderverdeling van onderwerpsgebieden gemaakt die in kleursporen zijn opgenomen: grijs (milieuhygiëne), groen (gebieds- en soortenbescherming), blauw (water), rood (ruimtelijke ordening) en oranje (gevaarlijke stoffen)

Gebruikt voor:

Meer specifiek:

Zie ook:

Zie ook: