Zoek direct op trefwoord:

verlating hulpbehoevenden

iemand, tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging men krachtens wet of overeenkomst verplicht is, opzettelijk in een hulpeloze toestand brengen of laten

Zie ook:

Zie ook: