Zoek direct op trefwoord:

uitlokking

een ander opzettelijk bewegen tot het begaan van een strafbaar feit, voor welk feit de uitgelokte zelf kan worden gestraft; dit bewegen moet geschieden met behulp van één of meer in de wet opgesomde uitlokkingsmiddelen, te weten: giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, misleiding, of het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen

Gebruikt voor:

Minder specifiek:

Zie ook:

Zie ook: