Zoek direct op trefwoord:

redelijk vermoeden van schuld

op grond van objectief waarneembare feiten of omstandigheden vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit

Zie ook:

Zie ook: