Zoek direct op trefwoord:

relaasproces-verbaal

verantwoording van het totale opsporingsonderzoek op hoofdlijnen, waarbij wordt verwezen naar de in de bijlagen gevoegde relevante (bewijs)documenten

Gebruikt voor:

Minder specifiek:

Zie ook: