Zoek direct op trefwoord:

betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek

onderzoek dat plaatsvindt voorafgaande aan de aanstelling of inhuur van personeel bij de politie, waarbij wordt gekeken naar feiten en omstandigheden uit het leven van de persoon, die bepalen of de dienstbetrekking een risico oplevert ten aanzien van het imago en/of de integriteit van de politie

Gebruikt voor:

Zie ook:

Zie ook: