Zoek direct op trefwoord:

BVI-IB

Basisvoorziening Informatie-Integrale Bevraging, een software-applicatie die politiemedewerkers in staat stelt om met één bevraging informatie uit verschillende (inter-)nationale en regionale bronregisters te genereren

Minder specifiek:

Zie ook: