Zoek direct op trefwoord:

Inspectie voor de Sanctietoepassing

voormalige rijksinspectiedienst, die belast was met het toezicht op de effectiviteit en de kwaliteit van de sanctietoepassing, in het bijzonder op de aspecten bejegening en veiligheid; het werkterrein omvatte alle vestigingen van de reclassering en alle onder de Dienst Justitiële Inrichtingen ressorterende landelijke diensten en inrichtingen

Zie ook:

Zie ook: