Zoek direct op trefwoord:

wanprestatie

de schending van een verbintenis op een wijze die de debiteur is toe te rekenen, zodat hij de daardoor ontstane schade moet vergoeden (toerekenbare tekortkoming)

Minder specifiek:

Zie ook: