Zoek direct op trefwoord:

VROM-Inspectie

voormalige rijksinspectiedienst die zich richtte op het handhaven van wetten, regels en beleidsnota's die vielen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Gebruikt voor:

Zie ook:

Zie ook: