Zoek direct op trefwoord:

politieberaden

organen waarin door leidinggevenden overleg wordt gevoerd over het landelijk politiebeleid op diverse terreinen, en die, mede op verzoek, over dit soort beleidskwesties rapport en advies uitbrengen aan de overheid

Zie ook:

Zie ook: