Zoek direct op trefwoord:

mini-instructie

initiatiefrecht van de verdachte tot het doen van een verzoek om onderzoek door de rechter-commissaris; de verdachte die meent dat in het opsporingsonderzoek zeer eenzijdig wordt geopereerd, kan langs deze weg pogen ook het ontlastend materiaal boven water te krijgen

Minder specifiek:

Zie ook: