Zoek direct op trefwoord:

College Bescherming Persoonsgegevens

orgaan belast met het toezicht op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet politieregisters en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Gebruikt voor:

Minder specifiek:

Zie ook:

Zie ook: