Zoek direct op trefwoord:

verkeersbesluit

besluit, geregeld in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, en op basis daarvan genomen door het Rijk, de provincie, de waterschappen en de gemeenten, voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en infrastructurele maatregelen

Minder specifiek:

Zie ook: