Zoek direct op trefwoord:

wederspannigheid

zich met geweld of bedreiging met geweld verzetten tegen een ambtenaar die werkzaam is in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die de ambtenaar daarbij krachtens wettelijke verplichting of op zijn verzoek bijstand verlenen

Zie ook:

Zie ook: